038 3312287

Basketbal goal
Plak hem tegen de muur boven de papier afvalbak en probeer te scoren.
Formaat: 190 x 230 mm  € 15,00